Звіт

о підсумках роботі  підсекції ГЕОПОЛІТИКА, ЕКОНОМІКА  ТА  ІНТАГРАЦІЙНІ  ПРОЦЕСИ 61-ї Звітної наукової студентської конференції Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова, присвяченої 140-й річниці  університету,

проведеної  6 і 7 квітня 2005 р.

 

Вступ до виступів і докладів.

Геополітика на зламі століть має дуже дивний вигляд. З одного боку все ускладнюється і взаємозвязки стають більш тісні, що потребує науково обґрунтування кожного кроку владних структур, а з другого ми маємо праці досить поверхові, які нам тлумачать о всесвітньої маргінальності  всіх и всього на засадах цитування з де більше  письменників та грецьких філософів. Невже все знали греки ? І те до чого ми зараз  доробились і те до чого ми ще дійдемо ?! Як хочуть де які професорі дуже швидко стати звісними  у всіх кутках миру, не дав нічого ні для душі, ні для ума.

Але є те що не можливо сплюндрувати це працю яка дає  внутрішній розвиток людині і яка буде завжди з повагою відмічатися фахівцями та слухачами, особисто, якщо ми дістаємось нових  цікавих фактів.  І те що ці факти торкаються дуже вузьких  питань, чи прошарків населення не знижує їх ваги. Не може молода людина відразу порушувати проблеми всесвіту.  Та від неї цього і не ждуть, а ждуть особистої обґрунтованої  думки та сучасного погляду на шляхи подолання протиріч.  

На цей шлях стала наша одеська молодь у Національному університеті. Всі ці доклади та доповіді вже були промовлені на захисті праць, але зараз треба вже дати їм статут  доповідей на наукової нараді і це закономірно.  А головне ми всі зацікавлені у більш широкій презентацій в університеті  молоді, яка вже вийшла на інформаційний простір не тільки Європи, але і миру.   Маємо на прикметі праці Малихіной Марії, та доповіді на науковому семінарі Геополітична трансформація Східної Європи і перспективи розвитку високих технологій ( 17 березня 2005 р.), які були надруковані на сайті Громадського Міжнародного Комітету www.cic-wsc.org  Documents 103, 112, а також праці талановитої молоді з Ілічівська та Теплодара, які надруковані на офіційному сайті Одеського Національного Університету ім. І.І. Мечникова www.onu.edu.ua  у розділі, який пропанував Інститут інноваційної й післядипломної підготовки й Регіональний коледж підприємництва й соціальної роботи, почав проведення конкурсу студентських науково-практичних робіт-проектів Україна на рубежі ХХ і ХХ1 сторіч - інтеграція у світову культуру.       

Ми з великою зацікавленістю будемо слухати нашу молодь, тому що це майбутні керівники нашої держави. Від них буде завісить цивілізація на теренах України та і всього світу.  Тому почнемо нашу працю.         

 

ПІДСЕКЦІЯ    ГЕОПОЛІТИКА, ЕКОНОМІКА  ТА  ІНТАГРАЦІЙНІ  ПРОЦЕСИ

 

Замість -  професора Т.О. Журавльової   були присутні -  проф., доктор наук  В.О.Дергачев та доц. О.П.Плохотнюк

Секретар Почесний член АЕНіПД Росії, д.є.н. О.В. Васильєв

 

ПЕРШЕ  ЗАСІДАННЯ

 

6 квітня ,  14.00

(вул.  Островідова,  64, ауд. 1)

 

  1. Головні напрямки зовнішньої діяльності України у Причорноморї

Доповідач студ. 4 курсу Л.Шепалюк

Науковий керівник -  проф., доктор наук  В.О.Дергачев

  1. Основні засади політики оплати праці в Україні як передумови її інтеграції у

Європейську Спільноту.

Доповідач студ. 1 курсу  Д. Івлев

Науковий керівник -  академік АЕН України, проф., д.е.н. О.А. Турецький

 

Було зроблено де кілька виступів, але все було дуже стисло і всі доповіді та виступи були зроблені до 14.30, що не дало змоги виступити не запланованим доповідачам.

 

ДРУГЕ  ЗАСІДАННЯ (було 40 слухачів у присутності  Байсіна Є.А.)

 

7 квітня ,  15.00

(Французький бульвар, 24/26, ауд. 8 )

 

  1. Проблеми забезпечення відтворення робочої сили в умовах інтенсивного розвитку  інтеграційних процесів.

Доповідачі студ. 1 курсу  М. Мали хіна, Я.Шулицька, А.Глазнікова

Науковий керівник -  Почесний член АЕНіПД Росії, д.є.н. О.В. Васильєв

  1. Розвиток всесвітньої торговельної діяльності  як  основний економічний розвитку  всесвітньої економіки (інтеграційний аспект).

Доповідачі студ. 1 курсу  Д. Івлєв, Я Ротарь

Науковий керівник -  Почесний член АЕНіПД Росії, д.є.н. О.В. Васильєв

      5.  Будівництво в Одесі.

Доповідачі студ. 1 курсу  Н. Маркова, К. Сіняк

Науковий керівник -  Почесний член АЕНіПД Росії, д.є.н. О.В. Васильєв

6.  Особливості організації праці моряків на морському транспорті за кордоном, що   забезпечує конкуренто здатність.

Доповідачі студ. 1 курсу  Е. Белгородська, А. Ясінська

Науковий керівник -  Почесний член АЕНіПД Росії, д.є.н. О.В. Васильєв

  1. Політико-економічні  школи фізіократів (початок  геофілософії).

Доповідачі студ. 1 курсу В. Восковой

Науковий керівник -  професор Т.О. Журавльова

 

     8.  Конкурентоспроможність банків Одеси як чинник інтеграції у ЕС.

Доповідачі студ. 1 курсу  М. Плужник, М. Плотнікова

Науковий керівник -  Почесний член АЕНіПД Росії, д.є.н. О.В. Васильєв

     9. Погляд на економічний розвиток України.

Доповідач студ. 1 курсу Н. Іванов  

Науковий керівник -  професор Т.О. Журавльова

   10. Сільське господарське виробництво в Україні.

Доповідач студ. 1 курсу Т. Пособило

Науковий керівник -  професор О. Х. Єременко

   11. Товарне виробництво.

Доповідач студ. 1 курсу О. Хоптова

Науковий керівник -  професор Т.О. Журавльова

   12. Грошово-кредитна система розвинутих країн.

Доповідач студ. 1 курсу  В.Тамашені

Науковий керівник -  професор О. Х. Єременко

    13. То що нас зєднує: Громадянський Міжнародний Комітет та Спілка Одеса-Європа.

 Доповідачі студ. 1 курсу  М. Мали хіна, К.Бутенко, І.Павленко

Я.Шулицька, Д. Ганущак

Науковий керівник -  Першій Віце-Голова Громадянського Міжнародного

  Комітету, доктор наук  Ернесто  Гарсія

  Віце-Голова ГМК, д.е.н. А.В.Васильєв

    14. Чинники Кейнсіанського навчання та сучасні  можливості практичного його

           застосування (геополітичний аспект).

Доповідач студ. 1 курсу   І.Павленко

Науковий керівник -  академік АЕН України та АЕНіПД Росії, д.к. АЕНіПД

Росії, к.е.н., ст..н.с. В.О. Васильєв

Академік Ново-Йоркскої Академії наук, д.е.н. О.В.Васильєв

    15. Розвиток сучасної телекомунікації як міжнародний чинник інтеграційних процесів.

Доповідач студ. 1 курсу   І.Гончаров, Ю.Гловацкая, О.Божемська

Науковий керівник -  академік АЕН України та АЕНіПД Росії, д.к. АЕНіПД

Росії, к.е.н., ст..н.с. В.О. Васильєв

Висновки:

1. Всі доповіді та виступи  досить змістовно донесли до слухачів все те що нароблено за пять місяців наукової праці.  Ми маємо підстави рекомендувати їх продовження так щоб матеріал могли переробити у майбутньому як сучасні доповідачі, так і всі  нові дослідники, які захочуть взяти участь у науковій роботі. А це сім наукових напрямів, які ми будемо розвивати і надалі.

(одностайно) 

 

2. Вся організаційна робота, яку провела молодь ІІПО, має дуже плідні наслідки для Одеси, тому що ми маємо новий погляд на дату заснування університету. А саме ми можемо аргументовано (посилаючись на Височайшу Імперську Волю у 1865 р.) наголосити, що Одеський Національний Університет ім. І.І. Мечникова бере свій початок з Рішельєвського Ліцея, який був у 1865 р. преобразован у Новоросійський Університет.  А це дає нам змогу через два роки святкувати 190 років заснування Університету та провести рік Франції в Україні та дні чи місяці Парижу у Одесі. Все це дуже сучасно і все це чиста правда, яка буде сприйнята в Європі. І ця думка належить всім нам, хто створив спілку молоді Одеса-Європа Рішельєвського Новоросійського Одеського Національного Університету ім. І.І. Мечникова. Ми з цією пропозицією будемо знайомить всіх керівників в Одесі.

(приймається одностайно) 

 

3. Всіх нас дуже засмутила звістка о подіях у Римі. І ми з усім миром сумуємо о Великій особистості, яка нас покинула на землі о Кароле Войтиле (Іоанне Павле Другом). Цей представник Сходу зробив дуже багато для всього миру і показав що може зробити одна, але дуже високо духовна людина, для людства.  Його смерть дала змогу всім керівникам  держав миру зібратися на похорон і це говорить о єдності миру, о єдиних засадах  котрими користуються керівники всіх держав.  І це все ми всі бачимо на власні очі і маємо змогу високо оцінувати.  Ми всі вдячні народу Польщі за такого свого сина, котрий обєднував в собі і Захід і Схід. Ми зі свого боку висловлюємо великий жаль за нашим Папою Римським і будемо 8 квітня з нашим Президентом паном Віктором Ющенко у день жалоби  в Україні, а також з нашим Патріархом Філаретом  шанувати світлий спомин  об  Іоанне Павле Другом.

(одностайно) 

 

Відповідальний за наукову роботу в ІІПО,  Академік Ново-Йоркскої Академії наук, д.е.н. О.В.Васильєв,  Одеса-7/04/2005 р.